Profil działalności kancelarii

Adwokat Anna Winkszno-Bartnik zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa karnego, rodzinnego, spadkowego i cywilnego. Oferuje także porady prawne udzielane na rzecz klientów indywidualnych. Bierze udział min. w sprawach o rozwody, separacje, alimenty, ustalanie opieki nad dzieckiem, występuje w imieniu Klienta przed sądami i innymi organami państwowymi oraz przed europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, sporządza stosowne dokumenty, takie jak pozwy, wnioski, apelacje czy skargi. W przypadku chęci uzyskania pomocy w jednej ze wskazanych poniżej dziedzin należy skontaktować się z biurem kancelarii w Krakowie.

PRAWO KARNE

 • Występowanie jako obrońca oskarżonego przed sądem we wszystkich instancjach
 • Występowanie przed prokuraturą i policją jako obrońca podejrzanego
 • Występowanie jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym
 • Występowanie jako pełnomocnik pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym
 • Obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia
 • Występowanie jako pełnomocnik lub obrońca w sprawach z oskarżenia prywatnego

Kancelaria uczestniczy w czynnościach w postępowaniu przygotowawczym oraz na etapie postępowania sądowego.

Sporządza apelacje, kasacje oraz może reprezentować klienta przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

PROWADZENIE SPRAW Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO

 • o RozwÓd i separację
 • o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
 • o unieważnienie małżeństwa
 • sprawy majątkowe małżonkÓw, w tym sądowe zniesienie wspÓlności, podział majątku wspÓlnego, zarząd majątkiem wspÓlnym
 • sprawy ze stosunku między rodzicami a dziećmi (pomoc w uzyskaniu alimentÓw, pozew o alimenty, rozstrzyganie o sprawach rodziny, ustalenie kontaktÓw)
 • władza rodzicielska, rozwiązanie przysposobienia
 • Pochodzenie dziecka, w tym sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka.

Kancelaria oferuje również pomoc w prowadzeniu spraw rozwodowych osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski, służąc pomocą w załatwianiu formalności i uzyskaniu niezbędnych dokumentów.

PRAWO SPADKOWE

 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i zachowku

PRAWO CYWILNE

 • Sporządzanie pozwÓw, wnioskÓw, apelacji, skarg kasacyjnych, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wnioskÓw o wznowienie postępowania i reprezentacja klientÓw w postępowaniu sądowym
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa lokalowego (najem, eksmisje)